Czy są zmiany jak raportować do BDO i KOBIZE?

dowiskowej. Ochrona środowiska to problem globalny. Outsourcing środowiskowy to sposób na pomoc firmom w zmniejszeniu śladu węglowego i zaoszczędz

Czy są zmiany jak raportować do BDO i KOBIZE? Obsługa BDO dla firm

Jestem również wykwalifikowanym Audytorem Środowiskowym i

Zajmuję się doradztwem w zakresie ochrony środowiska, outsourcingu środowiskowego, pozwoleń, zintegrowanej dokumentacji środowiskowej.

Ochrona środowiska to problem globalny. Outsourcing środowiskowy to sposób na pomoc firmom w zmniejszeniu śladu węglowego i zaoszczędz