Czy w 2023 dasz radę złożyć sprawozdanie BDO?

troska o środowisko naturalne to nie tylko obowiązek prawny, ale również szansa na zwiększenie swojej konkurencyjności i budowanie pozytyw

Czy w 2023 dasz radę złożyć sprawozdanie BDO? bdo roczne sprawozdanie

Daje to firmom konkurencyjną przewagę jednocześnie

Ochrona środowiska stała się jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia biznesu. Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że troska o środowisko naturalne to nie tylko obowiązek prawny, ale również szansa na zwiększenie swojej konkurencyjności i budowanie pozytyw