Sekrety Aby Tworzyć Strony

sługi zamawiane są w trybie bezpośrednim (on-line), natomiast dostawa oraz płatność może odbywać się w sieci lub poza nią. Z e-commerce wył

Dodane: 28-01-2020 02:52
Sekrety Aby Tworzyć Strony tworzenie stron rybnik

Cytat z Wikipedii o e-handlu

Według Głównego Urzędu Statystycznego e-handel1 (e-commerce) obejmuje transakcje, które dokonywane są poprzez sieci oparte na protokole IP. Towary i usługi zamawiane są w trybie bezpośrednim (on-line), natomiast dostawa oraz płatność może odbywać się w sieci lub poza nią. Z e-commerce wył